42. Środowiskowa Pożarnicza Drużyna Harcerska im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego

Akcje drużyny