33 Kielecka Gromada Zuchów Żeglarzy "Żeglarze Kapitana Sebastiana"

Akcje drużyny