2 GROMADA ZUCHOWA MUCHOMORKI klasa 2c

Przyrodę kocha każdy z nas!

Krok 1

Opis:

Zuchy z wielką ochotą lubią zajęcia w terenie. Ruch, bieg, spacer i poznawanie zmian w przyrodzie to Ich naturalne i wspaniałe zainteresowania. Chętnie podjęły wyzwanie zdobycia sprawności Przyrodnika. Zgromadziliśmy w naszej sali wiele książek przyrodniczych, atlasów drzew i krzewów. Czytaliśmy ciekawostki przyrodnicze. Dowiedzieliśmy się wiadomości o roślinach i zwierzętach, które występują na terenie Żuław, ale również w innych regionach Polski. Pozycje te bardzo przydały się dzieciom do rozpoznawania drzew liściastych i iglastych. Podczas wypraw po Starym Polu dzieci przyniosły wiele liści. Korzystając z gościnności pani prowadzącej zajęcia przyrody, w scenerii gabinetu przyrodniczego dzieci przygotowały ?Zielniki?. Zorganizowaliśmy ich wystawę. Mogły je obejrzeć dzieci z innych klas uczące się w naszej szkole. W odległości 3 km od naszej miejscowości znajduje się miejscowość Kaczynos a w jej pobliżu piękny mieszany las. Zaprosiliśmy dzieci z innych klas na ?Wyprawę do lasu?. Spacerując po nim obserwowaliśmy różnorodne rośliny i zwierzęta. Wiele radości sprawiły zuszkom obserwacje rodzinki muchomorów a więc grzybków, które są w znaku naszej gromady. Później ułożyły muchomorki ze znalezionych szyszek. Las, to miejsce wielu pięknych okazów przyrodniczych. Dzieci znalazły również wspaniałe korzenie drzew. Przy jednym z nich zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie do naszego albumu. Podczas wyprawy odbył się również turniej międzyszóstkowy ?Jestem przyrodnikiem?. Dzieci sprawdziły jak bardzo są sprawne, bystre, mądre, spostrzegawcze i jaką posiadły wiedzę podczas wyprawy. Przywieźliśmy ze sobą wiele okazów- darów lasu. Wykorzystaliśmy je do jesiennej majsterki. Koło szkoły posadziliśmy nowe drzewko. Będziemy o nie bardzo dbali. Kolejnym zadaniem była założona w naszej sali hodowla kwiatów ozdobnych. Bawiliśmy się w ogrodników. Przypomnieliśmy co potrzebne jest roślinie do prawidłowego wzrostu. Nasze roślinki przyjęły się i bardzo ładnie rosną. Żuławy to typowy region rolniczy. Spotkaliśmy się z mamą Pawła, która wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Opowiedziała nam o swojej pracy w różnych porach roku. Zaprezentowała rośliny, których produkcją zajmują się na większą skalę oraz warzywa i owoce ze swojego sadu i ogrodu. Dzieci zostały poczęstowane jabłkami. Były bardzo smaczne! Hasłem przewodnim naszych spotkań był okrzyk: ?Przyroda- to woda! Przyroda- to las! Przyrodę kocha każdy z nas!? Oby to hasło w sercach zuszków trwało zawsze.

Zdjęcia:

Nasz zielnik

Zabawy z materiałami przyrodniczymi

Wspólne zdjęcie

Zdobyte materiały

Brak materiałów dla tego kroku

Krok 2

Opis:

Poznawaliśmy tajniki przyrody. Pragnąc, aby piękno przyrody było wszechobecne i wieczne, postanowiliśmy przeprowadzić akcję informacyjną wśród uczniów naszej szkoły na temat ochrony przyrody. Przygotowaliśmy hasła o ochronie przyrody i namalowaliśmy do nich plakaty. Rozwiesiliśmy je na korytarzu szkolnym, aby mogli zapoznać się z nimi nasi koledzy i koleżanki. Przygotowaliśmy gazetkę pt. ?EKOLUDEK?, którą rozprowadziliśmy wśród naszych rówieśników. Zawierała informacje o ochronie środowiska, o planecie Ziemi, krzyżówkę i rebusy. Uczyliśmy się segregować śmieci. Ćwiczyliśmy tę czynność na zajęciach. Z różnych odpadów wykonaliśmy nowe, ciekawe przedmioty, które służyły nam do zabawy. Wzięliśmy udział w turnieju przyrodniczo-sportowym. Sprawdziliśmy swoją sprawność fizyczną, ale również wiedzę przyrodniczą. Zaprezentowaliśmy się najlepiej jak potrafiliśmy. Śpiewaliśmy piosenki oraz recytowaliśmy wiersze o przyrodzie.

Zdjęcia:

Turniej

Walcząca Majka

Segregujemy śmieci

Coś nowego ze śmieci

Zdobyte materiały

Brak materiałów dla tego kroku