29 Białostocka Gromada Zuchowa "Młode Plamy"

Mój region

Krok 1

Opis:

W dniach 11-13 listopada pod hasłem Rok Regionów odbył się biwak 5 gromad zuchowych: 15 BGZ "Świetliki", 19 BGZ "Krasnoludkowy Ród", 29 BGZ "Młode Plamy", 40 BGZ "Stumilowy Las" i 93 BGZ "Strażnicy Marzeń". W czasie tego krótkiego wyjazdu wszystkie zuchy zdobywały sprawność "Mój Region". Pierwszego dnia zuchy miały okazję zapoznać się z historią i ciekawostkami dotyczącymi miejscowości znajdujących się na Podlasiu: Białegostoku, Białowieży, Kruszynian, Wasilkowa, Tykocina, Korycina, Augustowa i Janowa. Zuchy podzielone na małe grupy, przygotowały krótkie prezentacje o wylosowanym przez siebie miejscu, a następnie prezentowały swoja twórczość na forum biwaku. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy. Wszystkie dzieci wzięły także udział w teleturnieju pt. "Kocham Cię Polsko- Podlasie". W czasie jego trwania, zuchy w grupach rywalizowały o tytuł "SupeRegionu". By móc uzyskać ten zaszczytny tytuł, wykonywały rodzaju zadania i rywalizowały w różnorodnych konkurencjach takich jak: kalambury, łamańce językowe, quiz wiedzy o Podlasiu i zgadywały o jakim miejscu w naszym regionie jest mowa albo skąd pochodzi dana fotografia. Wszystkie zadania dotyczyły wiedzy o folklorze i miejscach znajdujących się w naszym pięknym regionie. By atrakcji nie było mało, wieczorem odbył się "Teatralny wieczór legend". Zuchy poznały tradycyjne legendy podlaskie, a oprócz tego ich zadaniem było stworzenie mini przedstawienia teatralnego dotyczącego jednej z wysłuchanych legend. Drugiego dnia, od samego rana, zuchy także wyruszyły na podbój Podlasia. Na początku wykonywały różnorodne majsterki związane z twórczością ludową w naszym regionie. Między innymi były to: dywany (z bibuły) pochodzące z Janowa, gliniane garnki (z masy solnej), czy tradycyjne serwetki z wycinanek. Zuchy uczyły się także piosenki i układu tanecznego "Podlasianka", który wieczorem wykonywaliśmy całym biwakiem. Po południu zuchy wybrały się w "podróż" po Podlasiu. Z materiałów takich jak kartony, plastikowe roleczki, bibuła wykonywały makiety najbardziej znanych podlaskich obiektów. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu każdego z zuchów udało nam się stworzyć makietę Kanału Augustowskiego, Zamku i Synagogi w Tykocinie, Pałacu Branickich, a także białowieskiego żubra :). Cały biwak upłynął nam na poznawaniu naszego regionu, czyli Podlasia, jego folkloru, a także najciekawszych miejsc. Zarówno zuchy, jak i kadra gromad w czasie trwania biwaku dowiedziała się wielu ciekawych rzeczy i wszyscy razem przeżyli wspaniałą przygodę!

Zdjęcia:

"SupeRegion"

Wyruszamy w podróż

Tykocin

Białowieża

Augustów

Białystok

Pałac Branickich w Białymstoku

"Podlasianka"

Zdobyte materiały

Brak materiałów dla tego kroku

Krok 2

Opis:

Gromady będące uczestnikami biwaku zuchowego w Białymstoku, by móc podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi naszego regionu zdobytymi w czasie wyjazdu zorganizowały kiermasz pod hasłem Mój Region- Podlasie. Każda z gromad przygotowała swoje stoisko z wcześniej wykonanymi arcydziełami takimi jak tradycyjne serwetki czy gliniane naczynia. Na naszą małą uroczystość zaprosiliśmy wszystkich rodziców zuchów, którzy mieli możliwość zobaczyć twórczość zuchów na wcześniej wspomnianych stoiskach, ale także wybrać się na krótki spacer po całym Podlasiu. Nasz specjalny "przewodnik" oprowadził wszystkich po przygotowanych przez nas makietach prezentujących zabytki Podlasia i opowiedział o każdej kilka słów. Na zakończenie zaprezentowaliśmy rodzicom piosenkę i taniec, których się nauczyliśmy

Zdjęcia:

kiermasz

Zdobyte materiały

Brak materiałów dla tego kroku