1 Rudzka Środowiskowa Drużyna Harcerska "Młode Wilki" im. Obrońców Wieży Spadochronowej

Śląskie Andrzejki

Krok 1

Opis:

Harcerze od początku października zdobywali informacje na temat dawnych obyczajów śląskich. Zostali podzieleni na 4 grupy, każda z nich przygotowywała się z jednej sfery Roku Regionów. Celem była organizacja śląskich andrzejek dla II Rudzkiego Międzyśrodowiskowego Szczepu "Siódemki", które przygotowywaliśmy wraz z 78 Rudzką Grunwaldzką Drużyną Harcerską "Lwy Górskie" im. mjr H. Sucharskiego. Podczas andrzejek przedstawiciele grup mieli na sobie elementy ubioru typowych Ślązaków oraz posługiwali się gwarą śląską natomiast uczestniczki otrzymały wianki a chłopcy zostali uszmodrani wonglem. Wszystkie wróżby przekształcone zostały na związane z naszym regionem (wśród wróżb znalazły się np. przepowiadanie przyszłości z wodzionki, poznawanie swoich drugich połówek o typowych śląskich imionach). Andrzejki podsumowaliśmy scenkami na temat stereotypów Ślązaków.

Zdjęcia:

Zdobyte materiały

Brak materiałów dla tego kroku

Krok 2

Opis:

Zdjęcia:

Zdobyte materiały

Brak materiałów dla tego kroku