17 Warszawska Drużyna Harcerzy Starszych im. hm. ppor. Stanisława Srzednickiego "Stacha"

Akcje drużyny