11.8 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska "Feropako"

Pierwszy Podróżnik

Krok 1

Opis:

Zbieranie informacji o Benedykcie Polaku

Zdjęcia:

Zdobyte materiały

Brak materiałów dla tego kroku

Krok 2

Opis:

Przedstawienie postaci B. Polaka na wystawie

Zdjęcia:

Zdobyte materiały

Brak materiałów dla tego kroku